Kategorier
Information

Sæt kryds i kalenderen

Det er planen at vores generalforsamling skal holdes den 22. april, så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Indkaldelse følger senere.
Husk at eventuelle forslag til der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.

Referatet fra vores beboermøde i november samt diverse dokumenter relateret dertil kan nu findes i området for medlemmer.