Kategorier
Information

Oprensning af regnvandsbassinet og etablering af kvashegn

I den forgangne uge har der være usædvanligt meget aktivitet ved Egå Engvejs (eller rettere Aarhus Vands) regnvandsbassin. I november 2022 blev alle de omkransende træer væltet og i torsdag kom de tunge maskiner så og skrabede dynd og tagrør fra bassinets bund og bredder. Det er et meget større vandspejl, der nu er tilgængeligt for ænder, blishøns, padder og hvem ved hvad der ellers vil komme i 2023.

Det var aftalt med HedeDanmark, at stammer og grene skulle benyttes til at bygge et kvashegn, der både skulle stoppe bolde og fremme biodiversitet omkring bassinet. Med kort varsel blev første etape af Kvashegn 2023 bygget i søndags af en håndfuld meget seje beboere.

Regnvandsbassinet har ikke været så åbent i over 10 år. Med regelmæssig pleje kan det blive et sikkert, smukt, spejlende og spændende grønt element for hele Gl. Egå i mange år frem.

Kategorier
Information

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 16. marts 2023 kl 17:00

Dagsorden  

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. 2. afstemning om anvendelse af de fældede træer og tilhørende grene til etablering af kvashegn mellem grønne arealer og regnvandsbassinet. 
  4. Valg af revisor. Bestyrelsen peger på **** **** (nr **)
  5. Eventuelt

Se forslaget om hegn under Dokumenter