Kategorier
Information

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle.

Hermed inviterer vi til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.

Vi byder på en kop kaffe/ te og en saltstang i Egå forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes den 5. april kl. 19.00 i Forsamlingshuset, Egå Mosevej 6, 8250 Egå.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Information om det nye byggeri.
 3. Bestyrelses beretning om det forløbne år.
 4. Den nye skraldeordning.
 5. Aflæggelse af regnskab.
 6. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat.
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 8. Rettidigt indkomne forslag.
 9. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af kasserer.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen