Kategorier
Information

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle,

Hermed inviterer vi til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 18. juni 2016 kl. 9.00 på legepladsen, Egå Engvej.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af forslag om ændring af ordensreglement i Grundejerforeningen Egå Engvej.

Forslag til behandling:

Forslagene omhandler følgende punkt i ordensreglementet (3.3):

“Hække må maksimalt være 160 cm høje på det højeste punkt. Naboerne skal enes om højden af deres fælles hæk (mellem husene).”

 

  1. Der stilles forslag om ændring af punkt 3.3 til følgende formulering:
    1. “Hække må maksimalt være 180 cm høje på det højeste punkt. Naboerne skal enes om højden af deres fælles hæk (mellem husene)”.
  2. Der stilles forslag om ændring af punkt 3.3 til følgende formulering:
    1. “Højden af hække reguleres efter hegnsloven (lov om hegn – lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007 )”.

Afstemningen om forslagene foretages i henhold til vedtægterne.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen