Kategorier
Information

Dato for generalforsamlingen 2019

Sæt kryds i kalenderen den 29. april – Indkaldelse kommer senere.

Husk at forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.