Kategorier
Information

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen bliver i 2015 afholdt den 15. april i forsamlingshuset.

Indkaldelse kommer i marts – men sæt kryds i kalenderen med det samme.

Husk at forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.