Kategorier
Information

Nyt fra bestyrelsen

Vi har haft kontakt til ejeren af granplantagen og fået at vide at det er planen at fjerne den efter julen 2011

Der er afholdt et møde med Sjælsø vedrørende mangler i boliger og generelle mangler – vi afventer pt. at de melder tilbage til os, her i løbet af november. Hvorefter der kommer mere information.