Kategorier
Information

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle

Hermed inviterer vi til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen. Vi byder på en kop kaffe/te og en saltstang i Egå Forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes den onsdag 27. april 2016 kl. 19.00 i Forsamlingshuset, Egå Mosevej 6, 8250 Egå.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Information om det nye byggeri.
 3. Bestyrelses beretning om det forløbne år.
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor.
 5. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat.
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 7. Rettidigt indkomne forslag.
 8. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af kasserer.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen