Kategorier
Information

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle.

Hermed inviterer vi til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.

Vi byder på en kop kaffe/ te og en saltstang i Egå forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes den 5. april kl. 19.00 i Forsamlingshuset, Egå Mosevej 6, 8250 Egå.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Information om det nye byggeri.
 3. Bestyrelses beretning om det forløbne år.
 4. Den nye skraldeordning.
 5. Aflæggelse af regnskab.
 6. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat.
 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 8. Rettidigt indkomne forslag.
 9. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af kasserer.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kategorier
Information

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle,

Hermed inviterer vi til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 18. juni 2016 kl. 9.00 på legepladsen, Egå Engvej.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Behandling af forslag om ændring af ordensreglement i Grundejerforeningen Egå Engvej.

Forslag til behandling:

Forslagene omhandler følgende punkt i ordensreglementet (3.3):

“Hække må maksimalt være 160 cm høje på det højeste punkt. Naboerne skal enes om højden af deres fælles hæk (mellem husene).”

 

 1. Der stilles forslag om ændring af punkt 3.3 til følgende formulering:
  1. “Hække må maksimalt være 180 cm høje på det højeste punkt. Naboerne skal enes om højden af deres fælles hæk (mellem husene)”.
 2. Der stilles forslag om ændring af punkt 3.3 til følgende formulering:
  1. “Højden af hække reguleres efter hegnsloven (lov om hegn – lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007 )”.

Afstemningen om forslagene foretages i henhold til vedtægterne.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kategorier
Information

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Egå Engdal

Kære alle

Hermed inviterer vi til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen. Vi byder på en kop kaffe/te og en saltstang i Egå Forsamlingshus.

Generalforsamlingen afholdes den onsdag 27. april 2016 kl. 19.00 i Forsamlingshuset, Egå Mosevej 6, 8250 Egå.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Information om det nye byggeri.
 3. Bestyrelses beretning om det forløbne år.
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor.
 5. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat.
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 7. Rettidigt indkomne forslag.
 8. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af kasserer.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kategorier
Information

Blok 6 igangsættes

Norup Ejendomme har oplyst, at de vil igangsætte byggeriet af den næste blok rækkehuse (blok 6) i uge 40. Blok 6 kommer til at ligge ved siden af blok 5, der er tæt på at være færdigbygget på nuværende tidspunkt. For oversigt og yderligere detaljer om byggeriet henvises til egaa-engdal.dk.