Kategorier
Information

Indkaldelse til Egå Engvejs Generalforsamling 2023 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for grundejerforeningen

Onsdag 26. April 2022   kl. 19:00-22:00

i Egå Forsamlingshus, Egå Mosevej 6, 8250 Egå.

Se indkaldelsen under “Dokumenter”

Kategorier
Information

Egå Engvejs Rundkørsel

Til den ordinære generalforsamling 2022 blev det fastslået, at Egå Engvejs rundkørsel er en rundkørsel og skal passeres som sådan.Med færdiggørelsen af optegnelsen af striber, hajtænder og rundkørsel, laves dette opslag her på www.egaaengvej, i Facebook-gruppen, og med husstandsomdelt seddel d. 1. april 2023. Tag gerne et blik på sedlen i postkassen for ekstra information.

Det bør derfor kunne antages, at alle beboere fra denne dato vil være bekendt med korrekt og forudsigelig passage af rundkørslen.Rundkørslen er en hastighedsdæmpende installation – hvis den gennemkøres korrekt. Det er muligt for alle personbiler at køre uden om chaussestenene i midten af rundkørslen. Varebiler, trailere etc. kan være nødsaget til at køre over den fuldt optrukne cirkel om rundkørslen.

Forudsigelighed og lavere hastighed skaber sikkerhed på vejen for bilister, cyklister og fodgængere.

Nedenfor er der illustreret eksempler på situationer med nær-ulykker, der jævnligt finder sted. Grøn pil angiver den korrekte kørsel. Rød pil angiver forkert kørsel.

Mvh
Bestyrelsen