Kategorier
Information

Generalforsamling 2013

Vores generalforsamling bliver i år afholdt den 17. april kl 1930. Stedet er igen Forsamlingshuset, Egå mosevej 6, 8250 Egå. Indkaldelse følger medio marts – men sæt kryds i kalenderen med det samme.

Husk at forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.