Kategorier
Information

Generalforsamling 2014

Vores generalforsamling bliver i år afholdt den 23. april i  forsamlingshuset.

Indkaldelse følger medio marts – men sæt kryds i kalenderen med det samme.

Husk at forslag der skal tages op på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts.