Kategorier
Information

Glatførebekæmpelse og parkering på Egå Engvej

Gartneren sørger for snerydning af kørebanen samt saltning af kørebanen og alle fortov. Men kun såfremt det er til at komme til.

Af hensyn til effektiv og heldækkende glatførebekæmpelse beder gartneren os alle om at holde fortov og stikveje fri for parkerede biler.

Hvis dette ikke efterleves, risikerer farlige pletter med glat føre på både fortov og kørebane – også for beboere der kun parkerer i egen indkørsel (se illustration).

Generelt, og også om foråret, sommeren og efteråret, skal stikveje og fortov holdes fri for biler. Der henvises som altid til den store fælles parkeringsplads eller de små fælles p-pladser nær rækkerne (først til mølle principperne gør sig gældende her).

Beboere er forpligtede til at rydde sne foran eget hus.

mvh
Bestyrelsen